Regulament tombolă

Regulament "Tombola"


Regulament

cu privire la desfasurarea jocului

pe magazinul pe site-ul joblee.eu


 • este potrivit cu cel putin unul dintre job-urile listate in cadrul evenimentului respectiv, intr-un procent de minim 50% (conform algoritmului de potrivire din cadrul platformei).
 • aplica la cel putin trei joburi cu care este potrivit si primeste recompensa in galbeni virtuali.


 • Jocul consta in oferirea unor vouchere electronice/premii in produse sau servicii puse la dispozitie de catre companiile angajatoare si care vor putea fi valorificate in magazinele partenerilor, conform regulilor primite o data cu voucherul castigat
 • Pasii pentru derularea jocului sunt urmatorii:
 • Candidatul trebuie sa aiba disponibil in portofelul virtual minim 30 galbeni virtuali (costul biletului)
 • Candidatul apasa butonul “Cumpar bilet”. In acest moment, din portofelul sau virtual se va scadea suma de galbeni aferenta costului biletului.
 • Candidatul va primi prin posta electronica, la adresa de email disponibila in profilul sau, biletul de tombola
 • Participantii pot cumpara oricate bilete de tombola doresc, platind de fiecare data costul biletului de 30 galbeni virtuali, doar pe durata evenimentului la care au dreptul la participare, conform puctului IV.
 • Galbenii virtuali nefolositi nu se pot reporta catre alt eveniment si nici nu pot fi transformati in bani
 • Biletele castigatoare vor fi extrase in saptamana imediat urmatoare evenimentului, iar castigatorul va fi anuntat pe email
 • In cazul in care la tombola se ofera premii in produse, transportul acestora prin curier, la adresa castigatorului va fi facut pe costul organizatorului
 • FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Jocului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.


 • INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Jocul, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe joblee.eu.


 • PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Jocul online pe joblee.eu, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii voucherelor electronice. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

De asemenea, datele cu caracter personal vor fi transmise furnizorilor voucherelor, doar in masura in care acestea sunt necesare validarii si valorificarii acestuia.

Lista numelelor si prenumelelor castigatorilor vaoucherelor electronice for fi transmise, in scopul evidentei, si catre Angajatorii cau au achizitionat si pus la dispozitie voucherele respective.

Participantilor la Joc le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor de catre joblee.eu sunt disponibile la https://www.joblee.eu/politica-de-confidentialitate

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa contact@joblee.eu;

b. prin posta sau curier la adresa: Sos. Lipia Nuci 12, Sat Lipia, Comuna Gruiu, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Joblee”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).


 • TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).


 • CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Joc in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea voucherului electronic. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.


 • ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Joc din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.


POINT Consulting HR SRL


logo

Știm cât de greu este să găsești un loc de muncă. Dar nu trebuie să fie. Misiunea noastră este de a facilita găsirea locului de muncă într-o manieră inovatoare și ușoară.